Проекти з енергоефективності в Україні

Передумови

Підвищення енергоефективності має велике значення для України. «Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» передбачає зменшення енергоємності на 20% порівняно з 2008 роком та її наближення до стандартів ЄС. Досягнення цієї мети призведе, в першу чергу, до підвищення рівня безпеки енергопостачання, зниження залежності України від імпорту енергоресурсів та зменшення витрат для споживачів. Для забезпечення виконання вимог енергетичної ефективності необхідні відповідні політичні програми та заходи. У регіонах і муніципалітетах України існує гостра необхідність у діях у зв’язку із здійсненням заходів з підвищення енергоефективності.

Проект «Створення енергетичних агентств в Україні» ініційований Федеральним міністерством довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB*) в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI*). Проект впроваджується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ**) GmbH» з початку 2014 року та триватиме до кінця 2017 року. Метою проекту є завдяки створенню двох регіональних енергетичних агентств та надання ними консультативної підтримки реалізувати потенціал для економії енергії та підвищення енергоефективності на регіональному та муніципальному рівні, а також реалізувати перші проекти. Консалтинг і заходи з обміну досвідом на національному рівні сприятимуть формуванню необхідних рамкових умов.

Додаткова інформація

*Міжнародна кліматична ініціатива (IKI) Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB) з 2008 року фінансує проекти у сфері клімату та біорізноманіття в країнах, що розвиваються, нових індустріальних та країнах з перехідною економікою. У перші роки IKI фінансувалася шляхом продажу на аукціонах дозволів на викиди, але наразі фінансується з бюджету BMUB.

Дізнатися більше:

IKI www.international-climate-initiative.com

BMUB www.bmub.bund.de

**GIZ («Німецьке товариство міжнародного співробітництва») є федеральною установою, яка підтримує Уряд Німеччини у досягненні визначених ним цілей у сфері міжнародного співробітництва задля сталого розвитку. GIZ працює по всій Німеччині та більш ніж у 130 країнах світу та має у штаті 16 410 працівників по всьому світу, 70 % з яких є найманими національними працівниками. З 1993 року GIZ підтримує процеси реформ в Україні через надання дорадчих та консультативних послуг та організацію навчально-підготовчих заходів. Більше інформації про діяльність GIZ в Україні Ви можете знайти тут www.giz.de/ukraine-ua